Boetebedragen 2018

Zoals elk jaar is door de overheid de hoogte van de boetes voor de diverse overtredingen weer vastgesteld. Ook voor de hengelsport zijn nieuwe boetetarieven voor het jaar 2018 bekend. Hieronder zetten we de belangrijkste en meest voorkomende overtredingen uit de hengelsport mét de bijbehorende boetebedragen op een rij. Feitcodes, overtredingen en boetebedragen binnenvisserij per […]

Extra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft u de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn. U hoeft dan de landelijke (14 […]

Digitalisering Sportvisserij Nederland: ‘mijnomgeving’

Het bestuur heeft een brief ontvangen van Sportvisserij Nederland. De inhoud hiervan willen graag delen. Geachte bestuur, De digitalisering in Nederland heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt. Verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland ontvangen dagelijks emails over de ledenadministratie, maar ook via de Facebook-chat komen regelmatig mutaties binnen. De administratieve verwerking van deze mutaties kost […]

Website bijgewerkt

Sinds 29 april 2017 kunnen leden van de hengelsportvereniging zich registreren op deze website. Met een registratie kunnen leden berichten plaatsen op de website en reacties plaatsen op berichten van anderen. Na registratie op de website kunnen leden ook intern berichten versturen naar elkaar. Registreer hier. Bent u al registreerd? Log hier in. Registraties zijn […]

Nieuwe secretaris en penningmeester

Op 14 april 2017 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van HSV De Meer gehouden. In deze vergadering is een nieuw bestuur benoemd. De heer C. Koningstein is benoemd tot secretaris en de heer B. van de Griend is benoemd tot penningmeester. De secretaris zal zich bezighouden met de verslaglegging van de vereniging, met de communicatie […]