HSV de Meer Van de secretaris Digitalisering Sportvisserij Nederland: ‘mijnomgeving’

Digitalisering Sportvisserij Nederland: ‘mijnomgeving’

Het bestuur heeft een brief ontvangen van Sportvisserij Nederland. De inhoud hiervan willen graag delen.

Geachte bestuur,

De digitalisering in Nederland heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt. Verenigingen, federaties en Sportvisserij Nederland ontvangen dagelijks emails over de ledenadministratie, maar ook via de Facebook-chat komen regelmatig mutaties binnen. De administratieve verwerking van deze mutaties kost veel tijd en men verwacht vaak binnen een dag een antwoord.

Het verminderen van de administratieve lasten is een belangrijk beleidspunt voor Sportvisserij Nederland. Eén van de manieren waarop wij dit willen bereiken is door een zogenaamde
‘mijnomgeving’ op te zetten. Net als bij Mijn FNV, Mijn Ziggo, Mijn KNLTB enz. kunnen sportvissers straks zelf in hun’Mijn Sportvisserij Omgeving’ hun eigen gegevens inzien en gedeeltelijk ook aanpassen. De sportvisser wordt hiermee meer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gegevens zoals die ook op de_VISpas worden geprint. Bijkomende voordelen hiervan zijn:

  • Het aantal mutaties te verwerken door verenigingen en Sportvisserij Nederland neemt af;
  • De sportvisser kan bij verlies van zijn VISpas en/of toestemming een nieuwe aanvragen;
  • De sportvisser kan vanuit zijn profiel een (extra) VISpas kopen en/of opzeggen;
  • Actuelere database met emailadressen;
  • De sportvisser kan zijn keuze aangeven voor de lijst van viswateren, etc.

De verwachting is dat dit de administratieve last flink zal verminderen, maar ook dat de gegevens van iedere sportvisser actueler zullen zijn. Deze omgeving is bereikbaar (te maken) via een link op uw eigen verenigingswebsite waarna de sportvisser inlogt in zijn eigen profiel.

We streven ernaar om deze moderne en sportvissersvriendelijke omgeving begin juli klaar te hebben voor in gebruik name. Mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk bellen met Sportvisserij Nederland op 0306058400. Op onze website vindt u binnenkort ook meer informatie over de’mijn sportvisserij omgeving’.

Met vriendelijke groet,

Sportvisserij Nederland

Related Post