Nieuwe secretaris en penningmeester

Op 14 april 2017 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van HSV De Meer gehouden. In deze vergadering is een nieuw bestuur benoemd. De heer C. Koningstein is benoemd tot secretaris en de heer B. van de Griend is benoemd tot penningmeester.

De secretaris zal zich bezighouden met de verslaglegging van de vereniging, met de communicatie met andere partijen, zoals de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en zal daarnaast het beheer van de website op zich nemen.

De penningmeester beheert de financiën van de vereniging.

De voorzitter is en blijft de heer G. Le Ruet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Post

Brand verwoest vissteiger

  Een deel van de vissteiger aan de noordkant van het Engelermeer is verwoest door brand. De oorzaak lijkt brandstichting te zijn.     Video

Website bijgewerkt

Sinds 29 april 2017 kunnen leden van de hengelsportvereniging zich registreren op deze website. Met een registratie kunnen leden berichten plaatsen op de website en reacties plaatsen op berichten van

Contributies 2020

Een groot aantal leden heeft tot op heden zijn of haar contributie voor 2020 nog niet betaald. Daar zullen ongetwijfeld allerlei oorzaken voor zijn. Mocht u om wat voor reden