Nieuwe secretaris en penningmeester

Op 14 april 2017 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van HSV De Meer gehouden. In deze vergadering is een nieuw bestuur benoemd. De heer C. Koningstein is benoemd tot secretaris en de heer B. van de Griend is benoemd tot penningmeester.

De secretaris zal zich bezighouden met de verslaglegging van de vereniging, met de communicatie met andere partijen, zoals de gemeente ‘s-Hertogenbosch, en zal daarnaast het beheer van de website op zich nemen.

De penningmeester beheert de financiƫn van de vereniging.

De voorzitter is en blijft de heer G. Le Ruet.

Geef een reactie