Algemene Ledenvergadering 2020

Langs deze weg berichten wij u alvast dat de Algemene Leden Vergadering dit jaar wordt gehouden op vrijdag 20 maart 2020 in het

Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel,
Helftheuvelpassage 115,
5224 AC ‘s-Hertogenbosch
.

De zaal is open vanaf 19:00 uur, de ALV begint om 20:00 uur.

Namens het bestuur
B van de Griend, penningmeester