ALV 20 maart 2020 geannuleerd

De door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus (Covid-19) heeft het bestuur genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 tot nader order uit te stellen

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur
Bento van de Griend

Related Post