ALV 20 maart 2020 geannuleerd

De door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus (Covid-19) heeft het bestuur genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 tot nader order uit te stellen

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur
Bento van de Griend

Related Post

Boetebedragen 2021Boetebedragen 2021

Inmiddels zijn de boetenbedragen voor 2021 bekend.Hieronder volgt de opsomming (met feitcodes): pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels€ 150,- (was 140,-) pH645c geen schriftelijke toestemming met meer