ALV 20 maart 2020 geannuleerd

De door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus (Covid-19) heeft het bestuur genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 tot nader order uit te stellen

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur
Bento van de Griend

Related Post

Boetebedragen 2020

De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met

Extra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft

Wijzigingen in de APV

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van gemeente ’s-Hertogenbosch een wijziging in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Deze wijziging bevat drie punten die relevant is of kan zijn