ALV 20 maart 2020 geannuleerd

De door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus (Covid-19) heeft het bestuur genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 tot nader order uit te stellen

Met vriendelijke groet

Namens het bestuur
Bento van de Griend

Related Post

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft