HSV de Meer van het bestuur BESLUITEN ALV 2023

BESLUITEN ALV 2023

De ALV van 15 maart 2023 heeft een aantal besluiten genomen.

Een deel van die besluiten heeft te maken met de interne taakverdeling van het dagelijks bestuur.
Zoals u weet hebben we sinds 2019 geen secretaris meer en het is ons tot op heden niet gelukt om deze plek in te vullen.
Sinds het opstappen van de laatste secretaris heeft de voorzitter veel van de secretariële taken voor zijn rekening genomen.

Om de voorzitter te ontlasten heeft het dagelijks bestuur de ALV voorgesteld om het beheer van de haven (incl. sleutels), het beheer van de 3e hengel èn nachtvisvergunningen over te dragen aan de penningmeester. De ALV is hier mee akkoord gegaan.

Dit betekent, dat met onmiddellijke ingang ALLES met betrekking tot de bootligplaatsen, 3e hengelvergunningen en nachtvisvergunningen via de penningmeester verloopt.

Uiteraard kunt u ook nog steeds het contactformulier gebruiken. Sterker nog, dat heeft zelfs de voorkeur.

De penningmeester is bereikbaar via email penningmeester@hsvdemeer.nl.

Namens het bestuur van HSV de Meer

Bento van de Griend

penningmeester

Related Post