HSV de Meer van het bestuur Bestellen 3e Hengel vergunning en Nachtvisvergunning

Bestellen 3e Hengel vergunning en Nachtvisvergunning

Onze leden die over een 3e hengel – en/of nachtvisvergunning van HSV de Meer beschikken (dus niet de landelijke 3e hengel- en/of nachtvistoestemming), waren gewend, dat deze vergunningen stilzwijgend werden verlengd, tenzij deze uitdrukkelijk en op tijd werden opgezegd. De kosten van deze vergunningen werden namens ons door Sportvisserij Nederland te gelijk met de contributie/vispas in de loop van november geïncasseerd (of men kreeg een betaalverzoek/acceptgiro).

Meer dan eens leidde dit tot discussies, omdat verlenging niet de bedoeling was. Omdat we toch die leden van dienst wilden zijn, moest het bestuur en uiteindelijk ook Sportvisserij Nederland hier veel werk in steken.

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur aangegeven, dat met ingang van het nieuwe contributie jaar (dus 2024) dit systeem zal worden losgelaten.

Nu is het zover.

Inmiddels hebben de leden, die in 2023 een nachtvis- en/of een 3e hengelvergunning hebben een mail of brief gehad met de vraag of ze de vergunning(en) in 2024 weer willen hebben met het verzoek om vóór 20 oktober 2023 te reageren.

In de loop van november ontvangen de leden die in 2024 ook een vergunning (één of alle twee) willen hebben een betaalverzoek om voor 1 december 2023 te betalen. in de loop van december 2023 worden de vergunningen voor 2024 dan klaar gemaakt en opgestuurd.

Uiteraard kunnen ook leden, die nu nog geen vergunning hebben of hun vergunning willen uitbreiden, dit kenbaar maken aan ons via het bestelformulier Ook voor hen geldt, na betaling wordt/worden de bestelde vergunning(en) opgestuurd.

Het bestuur van HSV de Meer

Related Post