BotensteigerBotensteiger

Enkele weken geleden is geconstateerd, dat de steiger naar de havenpoort dusdanig kapot (vernield?) was, dat het niet meer veilig was om er over te lopen. Onze leden met een

Boetebedragen 2023Boetebedragen 2023

Inmiddels zijn de boetenbedragen voor 2023 bekend. Alle bedragen zijn gelijk gebleven. Hieronder volgt de opsomming (met feitcodes): pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels € 150,-. pH645c