Boetebedragen 2018

Zoals elk jaar is door de overheid de hoogte van de boetes voor de diverse overtredingen weer vastgesteld. Ook voor de hengelsport zijn nieuwe boetetarieven voor het jaar 2018 bekend. Hieronder zetten we de belangrijkste en meest voorkomende overtredingen uit de hengelsport mét de bijbehorende boetebedragen op een rij.


Feitcodes, overtredingen en boetebedragen binnenvisserij per 01-01-2018

Vissen in het binnenwater zonder schriftelijke toestemming (vergunning) van de visrechthebbende:
H645a met één of twee hengels – € 140
H645b met één peur – € 200
H645c met meer dan twee hengels – € 320

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van:
H647b een schriftelijke toestemming – € 90

Vissen in gesloten tijd (van 1 april tot en met 31 mei) met:
H652a een hengel geaasd met in deze periode verboden aas – € 95
H656 tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang – € 95

Levend aas:
H664a vissen met een levende vis als aas – € 380

Valse naam / identificatieplicht :
D515 een valse naam, voornaam, geboortedatum, etc. opgeven – € 370
D517 niet voldoen om een identiteitsbewijs ter inzage aan te bieden – € 90

Geluidshinder:
H200 nachtrust verstoren door rumoer of burengerucht – € 140
H205 veroorzaken van geluidhinder voor een omwonende / de omgeving – € 140

Vuur stoken:
H320 in de openlucht vuur aanleggen, stoken of hebben – € 280

Diversen:
F121a Op openbare plekken alcohol nuttigen – € 90
F121b Aangebroken flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich hebben – € 90
F114a Wildkamperen – € 140


Voor een overzicht van alle feitcodes, zie het Feitenboekje 2018 van het Openbaar Ministerie

U kunt aan de hierboven vermelde bedragen geen rechten ontlenen.

Geef een reactie