Boetebedragen 2020

De boetebedragen voor 2020 zijn bekend.
De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met 10 euro verhoogd. In dit bericht lees je enkele veel voorkomende overtredingen en bijhorende boetebedragen.

Het uitoefenen van de visserij op binnenwater zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op het visrecht van dat water levert je mogelijk de volgende boetes op: – met één of twee hengels € 140,- – met één peur € 210,- – met meer dan twee hengels € 320,- Vissen tijdens de gesloten tijd met in die periode verboden aas levert een boete op van € 95,-. Vis je met een staand net in die periode, betaal je €280,- Vissen met levend aas (levende vis, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren): € 390,-
Kijk voor een overzicht van alle boetebedragen met betrekking tot de sportvisserij op
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/visserijwet-en-regels/binnenwater/overtredingen-feitcodes-en-boetebedragen.html

Related Post

ALV 20 maart 2020 geannuleerd

De door de overheid genomen maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus (Covid-19) heeft het bestuur genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2020 tot nader order uit te stellen

Extra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft

Wijzigingen in de APV

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van gemeente ’s-Hertogenbosch een wijziging in de Algemene Plaatselijke verordening (APV) vastgesteld. Deze wijziging bevat drie punten die relevant is of kan zijn