Boetebedragen 2021

Inmiddels zijn de boetenbedragen voor 2021 bekend.
Hieronder volgt de opsomming (met feitcodes):

pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels€ 150,- (was 140,-)

pH645c geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels€ 330,- (was 320,-)

pH647b niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming€ 100,- (was 95,-)

pH647c niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst€ 100,- (was 95,-)

pH650a vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet€ 300,- (was 280,-)

pH652a gesloten tijd vissen met verboden aas€ 100,- (was 95,-)

pH660 vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage€ 150,- (was 140,-)

pH662a vistuig voorhanden terwijl vistuig op dat moment verboden is€ 100,- (was 95,-)

pH662b 1 of 2 hengels voorhanden zonder toestemming€ 100,- (was 95,-)

pH662c meer dan 2 hengels voorhanden zonder toestemming€ 100,- (was 140,-)

pH662d ander toegestaan vistuig voorhanden terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen€ 300,- (was 280,-)

pH664a vissen met een levende aasvis€ 400,- (was 390,-)

pH666a ondermaatse vis voorhanden€ 150,-

pH668 vis voorhanden waarvoor een gesloten tijd van kracht is.€ 150,-

pD515 Valse persoonsgegevens opgeven€ 400,- (was 390,-)

pD517 Niet op eerste vordering tonen ID bewijs€ 100,- (was 95,-)

pD537 verboden toegang onbevoegden€ 100,- (was 95,-)

pD537b handelen in strijd met toegangsbepaling€ 100,- (was 95,-)

Related Post

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft