Boetebedragen 2023

Inmiddels zijn de boetenbedragen voor 2023 bekend.

Alle bedragen zijn gelijk gebleven.


Hieronder volgt de opsomming (met feitcodes):

pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels € 150,-.

pH645c geen schriftelijke toestemming met meer dan 2 hengels € 330,-.

pH647b niet op eerste vordering ter inzage afgeven schriftelijke toestemming € 100,-.

pH647c niet op eerste vordering ter inzage afgeven huurovereenkomst € 100,-.

pH650a vissen met vistuig wat niet aan voorwaarden voldoet € 300,-.

pH652a gesloten tijd vissen met verboden aas € 100,-.

pH660 vissen in en bij een aangewezen stuw of in of bij een aangewezen vispassage € 150,-.

pH662a vistuig voorhanden terwijl vistuig op dat moment verboden is € 100,-.

pH662b 1 of 2 hengels voorhanden zonder toestemming € 100,-.

pH662c meer dan 2 hengels voorhanden zonder toestemming € 100,-.

pH662d ander toegestaan vistuig voorhanden terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is om in dat water te vissen € 300,-.

pH664a vissen met een levende aasvis € 410,- (was 400,-)

pH666a ondermaatse vis voorhanden € 150,-

pH668 vis voorhanden waarvoor een gesloten tijd van kracht is € 150,-

pD515 Valse persoonsgegevens opgeven € 400,-.

pD517 Niet op eerste vordering tonen ID bewijs € 100,-.

pD537 verboden toegang onbevoegden € 100,-.

pD537b handelen in strijd met toegangsbepaling € 100,-.

Related Post