Bootligplaats

    

  

Het bestuur van de vereniging behartigt de belangen van de leden en probeert de sportvisserij te bevorderen voor de leden, bijvoorbeeld door het aanleggen en het onderhouden van een bootligplaats.

De bootligplaats van HSV De meer heeft ruimte voor 45 boten.

Klik hier voor het reglement voor de botenbezitter van HSV De Meer.

Alleen voor leden HSV De Meer

Om in aanmerking te komen voor een bootligplaats, moet u lid zijn van (en lid blijven bij) de visvereniging. De bootligplaats is gekoppeld aan uw lidmaatschap van de visvereniging. Als u uw lidmaatschap van de visvereniging opzegt, zegt u daarmee ook uw bootligplaats op.

De kleine lettertjes en de addertjes onder het gras:

Verder moet u tijdig de huur en uw lidmaatschap hebben voldaan. In de praktijk betekent dit dat beide bedragen vóór 08 december van enig jaar moeten zijn betaald.
Voor de huur ontvangt u ieder jaar een betaalverzoek van de vereniging . Dit bedrag dient u rechtstreeks aan de vereniging over te maken.
Voor de VISpas(=lidmaatschap) ontvangt u ieder jaar via Sportvisserij Nederland een factuur.

Als er niet aan deze beide voorwaarden is voldaan, brengt dat het voortzetten van de huur in gevaar. Het bestuur houdt zich namelijk het recht voor om in dat geval éénzijdig de huurovereenkomst per eerstvolgende 01 januari op te zeggen. Dat houdt in, dat de ligplaats ingaande die datum leeg moet worden opgeleverd, de boot uit het haventje moet zijn verwijderd en dat de sleutels vóór 8 januari daar op volgend bij de vereniging moeten zijn ingeleverd. Pas dan kan ook tot eventuele terugbetaling van de borg worden overgegaan.

In een uitzonderlijke geval kan het een lid worden toegestaan om toegang te krijgen tot de steiger om medegebruik te maken van de boot van een ander lid, het is niet toegestaan om daar een 2e boot neer te leggen. Hiervoor dient de ligplaatshouder de medegebruiker toestemming te geven en ons op de hoogte te stellen. Die toestemming wordt aangetekend. Hiervoor worden geen extra sleutels uitgegeven. De medegebruiker moet gebruik maken van de sleutels van de ligplaatshouder.
Of een geval uitzonderlijk is, wordt door het bestuur beoordeeld.

De bootligplaats wordt niet door de vereniging (commercieel) geëxploiteerd. Hetzelfde geldt voor de boten. De visvereniging verhuurt geen boten.
De boten die aan de bootligplaats liggen, zijn particulier eigendom van de leden.
Het huren van een bootligplaats is alleen toegestaan voor leden van de visvereniging. Leden mogen tegen een klein tarief een bootligplaats huren.

Wilt u lid worden van Hengelsportvereniging De Meer? U kunt lid worden en direct uw VISpas online bestellen via deze link.

Beschikbare plaatsen

Benieuwd of er een ligplaats beschikbaar is voor u?
Neem contact op met ons.

Algemene plaatselijke verordening

Het varen met boten is alleen toegestaan wanneer dit gebeurt conform de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente ‘s-Hertogenbosch (Artikel 5:24 – Varen op openbaar water). Het is verboden met vaartuigen aangedreven door een motor te varen op het Engelermeer. Het verbod geldt niet voor vaartuigen aangedreven door een elektromotor met een maximumvermogen van 60 ampère per pond (Lbs) stuwkracht en een maximumsnelheid van 6 km per uur.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het contactformulier.