Aanmelden voor de Decemberactie

Aanmelden voor de Decemberactie: gratis jeugdVISpas voor jeugdleden tot en met 13 jaar

Let op! Om in aanmerking te komen voor het gratis jeugdlidmaatschap (en de jeugdVISpas) mag het beoogd jeugdlid op 1 januari 2018 de maximale leeftijd hebben van 13 jaar.

Het jeugdlidmaatschap is de volgende jaren ook gratis, zolang het jeugdlid nog geen 14 jaar oud is; Het jeugdlidmaatschap blijft gratis tot en met het jaar waarop het jeugdlid op 1 januari van dat jaar de leeftijd van 13 jaar heeft bereikt. In het laatste jaar waarop het jeugdlid (gedeeltelijk) 13 jaar is, dus in het jaar waarin het jeugdlid 14 jaar wordt, wordt het lidmaatschap opgezegd tegen het einde van het kalenderjaar.

De actie is geldig tot en met 31 december 2017.

Het bestuur van HSV De Meer behoudt het recht om een lidmaatschap te weigeren.

 


 

Aanmeldformulier

* Een emailadres van een ouder of voogd volstaat ook.