Het bestuur

Het driehoofdig bestuur van HSV De Meer bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Voorzitter

Dhr. G. Le Ruet

Tel. 0623422462

E-mailadres
hsv.demeer@gmail.com

Secretaris

Vacature

E-mailadres:
secretaris@hsvdemeer.nl

Penningmeester

Dhr. B. van de Griend

E-mailadres:
penningmeester@hsvdemeer.nl

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ook contact opnemen met het contactformulier.