Opzeggen lidmaatschap

Lidmaatschap is voor één jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient te geschieden vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. Uw auto-incasso stopt dan ook meteen. De sluitingsdatum is namelijk gekoppeld aan de landelijke administratie van Sportvisserij Nederland.

Opzeggen vóór:
Lidmaatschap 2018 1 oktober 2017
Lidmaatschap 2019 1 oktober 2018
Lidmaatschap 2020 1 oktober 2019
Lidmaatschap 2021 1 oktober 2020
Lidmaatschap 2022 1 oktober 2021
Lidmaatschap 2023 1 oktober 2022

Bij te laat opzeggen blijft u de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd. Vispassen voor het volgende jaar worden namelijk vanaf oktober aangemaakt en verstuurd voor het volgende jaar. De vereniging heeft dus al in oktober kosten gemaakt, zodat u niet meer kunt opzeggen na 1 oktober.

Opzeggen is op verschillende manieren mogelijk. Opzeggen kan per brief, e-mail, of via het contactformulier. Vermeld u bij uw opzegging altijd uw voor- en achternaam, uw adres en uw lidnummer. Wij vernemen graag de reden van uw opzegging.

 

Schriftelijk opzeggen

Richt uw opzegging per brief aan het volgende adres:

HSV De Meer
Van der Hoopstraat 5
5224 BK  ‘s-Hertogenbosch

 

Online opzeggen

Het emailadres van HSV De Meer voor opzeggingen is: info@hsvdemeer.nl

U kunt ook opzeggen via het contactformulier van HSV De Meer

U kunt ten slotte ook opzeggen via de website van Sportvisserij Nederland

> Opzeggen / overlijden doorgeven via de website van Sportvisserij Nederland