Opzeggen lidmaatschap


LET OP: U ZEGT OP PER 01-01-2024

      

Lidmaatschap is voor één jaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap voor het volgende kalenderjaar dient te geschieden vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar. Uw auto-incasso stopt dan ook meteen. De sluitingsdatum is namelijk gekoppeld aan de landelijke administratie van Sportvisserij Nederland.

 Opzeggen vóór:
Lidmaatschap 20241 oktober 2023
Lidmaatschap 20251 oktober 2024
Lidmaatschap 20261 oktober 2025
Lidmaatschap 20271 oktober 2026

Bij te laat opzeggen blijft u de contributie voor het daaropvolgende jaar verschuldigd. Vispassen voor het volgende jaar worden namelijk vanaf oktober aangemaakt en verstuurd voor het volgende jaar. De vereniging heeft dus al in oktober kosten gemaakt, zodat u niet meer kunt opzeggen na 1 oktober.

Belangrijk om te weten

Als u uw lidmaatschap opzegt, komt per diezelfde ingangsdatum ook uw eventuele bootligplaats te vervallen. Als u nog een boot in de haven hebt liggen dient deze dus vóór die datum weggehaald te zijn. Denkt u er ook aan, dat u uw sleutel(s) (draaiboom en/of havenpoort sleutel) binnen één week na de datum van beëindiging inlevert bij het bestuur. Pas dan krijgt u uw borg terug.
Hierop is één uitzondering. Leden die alleen een sleutel hebben voor de slagboom (en dus geen havenpoort sleutel hebben) moeten die sleutel al vóór 1 oktober inleveren. Pas dan kunnen we een opzegging in behandeling nemen. Uiteraard krijgt u de borg voor die sleutel zo snel mogelijk terug.

Voorbeeld
Als u uw lidmaatschap voor 1 oktober 2023 opzegt, bent u vanaf 1 januari 2024  geen lid meer en moet uw boot dus vóór 1 januari 2024 uit de haven zijn verwijderd. De sleutel(s) dienen dan vóór 8 januari 2024 te zijn ingeleverd en u krijgt uw borg vóór 15 januari 2024 terug gestort.

Opzeggen is op verschillende manieren mogelijk. Opzeggen kan o.a. per brief, e-mail of via het opzegformulier. Vermeld u bij uw opzegging altijd uw voor- en achternaam en uw lidnummer. Wij vernemen graag de reden van uw opzegging.
In het geval dat de opzegging het gevolg is van overlijden verzoeken wij u uitsluitend de optie “Opzeggen / overlijden doorgeven via de website van Sportvisserij Nederland” te gebruiken (zie aan het einde van deze pagina).

Schriftelijk opzeggen

Gebruik hiervoor het onderstaand adres

HSV De Meer
van der Hoopstraat 5
5224 BK ‘s-Hertogenbosch

Online opzeggen

Het emailadres van HSV De Meer voor opzeggingen is: ledenadministratie@hsvdemeer.nl

U kunt ook opzeggen via het opzegformulier van HSV De Meer

Opzeggen lidmaatschap
Vul uw emailadres in zodat we kunnen reageren.

Opzeggen via Sportvisserij Nederland

U kunt ten slotte ook opzeggen via de website van Sportvisserij Nederland.
Dit kan alleen als u géén sleutels hebt (noch voor de slagboom noch voor de havenpoort)

Opzeggen / overlijden doorgeven via de website van Sportvisserij Nederland