Lood in de natuur

Related Post

Hulp gevraagd voor één van onze leden

Éen van onze leden vraagt hulp bij het volgend Quote Ik zoek advies/klankbord over aanschaf nieuw materiaal (vaste lange hengel, werphengel en moderne vistechnieken). Ik heb verder geen kennissen of

Nieuwe secretaris en penningmeester

Op 14 april 2017 is de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van HSV De Meer gehouden. In deze vergadering is een nieuw bestuur benoemd. De heer C. Koningstein is benoemd tot secretaris

Boetebedragen 2020

De boetebedragen voor 2020 zijn bekend. De bedragen voor de meest voorkomende overtredingen in de sportvisserij zijn gelijk gebleven. Alleen de boete voor het vissen met levend aas is met

Brand verwoest vissteiger

  Een deel van de vissteiger aan de noordkant van het Engelermeer is verwoest door brand. De oorzaak lijkt brandstichting te zijn.     Video