Situatie in de haven

We zijn eind vorig jaar op de hoogte gebracht, dat een aantal boten geheel of gedeeltelijk onder water lagen.
Hieronder een verslag zonder commentaar.