Tarieven

    

        

Ter info

Het lidmaatschap van de vereniging loopt per kalenderjaar.

Volgens het huidige Huishoudelijk Reglement dient de VISpas/contributie vóór 1 januari van het jaar waarop de VISpas/contributie betrekking heeft, betaald te zijn.
Aan de leden met een bootligplaats en/of een nachtvis- en/of 3e hengelvergunning willen we echter vragen om de VISpas/contributie al vóór 1 december te betalen, zodat wij u de documenten op tijd kunnen bezorgen. Het vergt, net als voor de VISpas, enige tijd om de documenten hiervoor in orde te maken.

U kunt alleen een bootligplaats huren en/of een aanvullende vergunning krijgen als de VISpas/contributie betaald is.
U wilt uiteindelijk toch ook met ingang van het nieuwe jaar onbezorgd kunnen gaan vissen.
De boetebedragen zijn niet misselijk. Kijkhier maar eens.

De inning van het bedrag voor de VISpas/contributie vindt door Sportvisserij Nederland plaats.
Vanaf 1 oktober van ieder jaar wordt alles voorbereid en in het begin van november wordt het verschuldigde bedrag geïncasseerd (als er een incasso machtiging is afgegeven) of u ontvangt een factuur/acceptgiro (digitaal als er een email-adres bekend is).

DocumentPrijzen per 01-01-2023 en geldend voor het hele kalenderjaar.
Er wordt geen “pro rata” toe gepast.
Of u nu in januari 2023 of in september 2023 een document van ons afneemt, de prijs blijft het zelfde.
VISpas inclusief lidmaatschap HSV de Meer€ 33,50 te bestellen via de link op deze site (via Sportvisserij Nederland)
JeugdVISpas inclusief lidmaatschap HSV de Meer€ 14,00 te bestellen via de link op deze site (via Sportvisserij Nederland)
Extra VISpas inclusief lidmaatschap HSV de Meer€ 14,00 te bestellen via de link op deze site (via Sportvisserij Nederland)
Administratiekosten voor betaling per acceptgiro/factuur€ 5,00
Huur bootligplaats€ 25,00 alleen rechtstreeks te verkrijgen bij de vereniging
Nachtvisvergunning€ 10,00 alleen rechtstreeks te verkrijgen bij de vereniging
3e hengelvergunning€ 10,00 alleen rechtstreeks te verkrijgen bij de vereniging

Nieuwe leden betalen éénmalig € 2,50 extra in verband met administratiekosten die Sportvisserij Nederland moet maken.

> Informatie over de bootligplaats

Opbouw tarief VISpas 2023:

Het tarief voor de diverse vispassen is als volgt opgebouwd:

DocumentSportvisserij Nederland
(landelijke afdracht incl. VISpas)
Sportvisserij Zuid-West
(federatieve afdracht)
HSV de Meer
(voor ons)
Totaal
VISpas€ 15,00€ 8,00€ 10,50€ 33,50
jeugd VISpas€ 4,50€ 2,50€ 7,00€ 14,00
extra VISpas€ 3,50€ 0,00€ 10,50€ 14,00

Lidmaatschap bij HSV De Meer betekent dat u ook lid bent van Sportvisserij Nederland.

Bent u lid van meerdere visverenigingen die lid zijn van Sportvisserij Nederland, dan hoeft u maar bij één vereniging de landelijke en federatieve afdracht te voldoen.

Bij iedere vereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk ook het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft u de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn.

Hebt u een dubbele afdracht gedaan aan Sportvisserij Nederland? Klik dan hier.

Alles over de vispas en meer leest u hier