Vispassen 2021

Op 1 oktober 2020 beginnen we alweer aan de voorbereidingen voor de vispassen van 2021.

Dat betekent o.a. dat u na 30 september 2020 uw lidmaatschap/vispas niet meer kunt opzeggen voor 2021.

Begin november gaan we de contributies op basis van de incassomachtigingen innen. Zorg dus voor voldoende saldo op uw rekening.

In de 3e week van november worden de acceptgirokaarten verstuurd aan die leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven. 

In de loop van december kunt u de vispas per post verwachten.

Namens het bestuur

Bento van de Griend, Penningmeester

Related Post

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft