Visstandonderzoek Engelermeer

Op 3,4 en 5augustus heeft er in opdracht van waterschap Aa en Maas een visstandonderzoek plaats gevonden op het Engelermeer.
In december worden de resultaten hiervan verwacht.
Wij houden u op de hoogte.

het bestuur van HSV de Meer

Related Post

Boetebedragen 2021Boetebedragen 2021

Inmiddels zijn de boetenbedragen voor 2021 bekend.Hieronder volgt de opsomming (met feitcodes): pH645a geen schriftelijke toestemming met één of twee hengels€ 150,- (was 140,-) pH645c geen schriftelijke toestemming met meer

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft