Visstandonderzoek Engelermeer

Op 3,4 en 5augustus heeft er in opdracht van waterschap Aa en Maas een visstandonderzoek plaats gevonden op het Engelermeer.
In december worden de resultaten hiervan verwacht.
Wij houden u op de hoogte.

het bestuur van HSV de Meer

Related Post

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft