Visstandonderzoek Engelermeer

Op 3,4 en 5augustus vindt er in opdracht van waterschap Aa en Maas een visstandonderzoek plaats op het Engelermeer. Dit wordt gedaan middels electrovissen, met de kuil en zegen. Het onderzoek vindt zowel overdag als ‘s-nachts plaats.

Ongebruikelijke activiteiten in die periode kunnen hiervan de oorzaak zijn.

Het bestuur verzoekt een ieder dit onderzoek ongestoord te laten verlopen, zelfs als u hiervan hinder mocht ervaren. Ga niet in discussie, maar meldt eventuele hinder bij het bestuur. Wij weten waar we klachten kunnen neerleggen.

het bestuur van HSV de Meer

Related Post

Extra VISpasExtra VISpas

Bij iedere visvereniging waarvan u lid bent, krijgt u een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoeft